KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TIÊN 1 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC 2020-2021

 

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TIÊN 1 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

NĂM HỌC 2020-2021

          Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT- BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;

       Căn cứ kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành;

       Căn cứ kế hoạch số 51/ KH-THBT1 ngày 11/9/2018 về kế hoạch xây dựng Trường Tiểu học Bình Tiên 1 đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2020;

       Nhằm từng bước xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2020-2021, nay Trường Tiểu học Bình Tiên 1 xây dựng kế hoạch nhằm tiến tới phấn đấu đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới như sau:

PHẦN I:  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

 1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đầu năm học 2020 – 2021

– Tổng số GV-CNV:                34 người – Nữ 19

– Trong đó:           – BGH:  02 ;         – TPT: 01   – NV: 03;

– GV phụ trách lớp:                                    22

– GV bộ môn:                                             06

– Đảng viên :         17                                   – Nữ:   10

– Đoàn viên:         04                                  – Nữ:  03

– Xếp loại Chuẩn NN cuối năm học 2019-2020: Tổng số: 29 GV

Trong đó:    – Tốt :                             15

– Khá:                             13

 1. Học sinh   

Tổng số lớp: 22 lớp                  TS HS: 684

Chia ra:       Khối 1:  5 lớp,  142      

Khối 2:  5 lớp,  160

Khối 3:  5 lớp,  160

Khối 4:  4 lớp,  136

Khối 5:  3 lớp,  86

 1. Cơ sở vật chất:

Mặc dù kinh phí nhà trường hạn hẹp nhưng từ trước đầu năm học nhà trường cũng đã khắc phục khó khăn tiến hành sửa chữa bàn, ghế, sân trường, vệ sinh trường lớp kịp thời khai giảng năm học mới. Tiếp tục trang trí cảnh quan, vẽ tranh tường, củng cố các khu vui chơi tạo cảnh quan vui tươi để thu hút HS đến trường.

Tuy nhiên do kinh phí nhà trường có hạn, chưa có điều kiện đầu tư làm cống thoát nước sân trường phía trước, từ đó cảnh quan, phòng học còn ảnh hưởng khi mưa lũ.

PHẦN II: THỰC TRẠNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

I. Tổ chức và quản lý:

1/ Công tác quản lí:

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học, kỳ học, tháng, tuần. Có phương hướng phát triển cho từng thời kỳ; có biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch đúng tiến độ.

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý công tác của giáo viên, nhân viên và công tác hành chính theo quy định trong Điều lệ trường Tiểu học và Pháp lệnh cán bộ công chức.

Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt động dạy học và cho các hoạt động khác.

Lưu trữ đầy đủ và khoa học các hồ sơ , sổ sách phục vụ công tác quản lý của nhà trường.

Thực hiện công tác quản lý tài chính theo đúng quy định.

2/ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và đội ngũ GV, NV:

a) Hiệu trưởng

Có đủ điều kiện về sức khỏe, có đủ điều kiện về trình độ đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ quản lý giáo dục. Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng. Nắm vững chuyên môn. Thực hiện khá tốt nhiệm vụ của người hiệu trưởng.

b) Phó hiệu trưởng

Có đủ điều kiện về sức khỏe, năng lực công tác, chuyên môn vững. Phẩm chất đạo đức tốt; lập trường tư tưởng vững vàng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của người phó hiệu trưởng.

c) Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Đủ, đạt chuẩn theo quy định, chuyên môn đồng đều.

II. Cơ sở vật chất – thiết bị trường học

Diện tích khuôn viên có hàng rào bao bọc xung quanh, Tổng diện tích của trường ở điểm chính là 9.962,6m2, đủ diện tích theo quy định.

Bàn ghế học sinh đúng quy cách, có đủ thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học. Có hệ thống bồn hoa, cây cảnh.

Có nguồn nước sạch, đảm bảo hợp vệ sinh. Trường đảm bảo môi trường thân thiện, an toàn, sáng – xanh – sạch- đẹp.

III. Công tác xã hội hóa giáo dục

Trong năm học, nhà trường thực hiện đạt hiệu quả tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường và ở địa phương; Đã huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung phương tiện, thiết bị dạy học, khen thưởng học sinh học có thành tích trong học tập, hỗ trợ học sinh nghèo như quỹ khuyến học, quỹ heo đất; Đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục; Phối hợp hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể để tuyên truyền tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về nội dung, phương pháp và cách đánh giá học sinh tiểu học, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục tiểu học.

Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;  Mỗi năm học nhà trường đều có kế hoạch phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để nâng cao chất lương giáo dục. Nhà trường thường xuyên tổ chức các cuộc họp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh, góp ý kiến cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

PHẦN III: KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA (Mức độ 2) NĂM HỌC 2020 – 2021

I. Mục tiêu phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

 1. Tổ chức và quản lý:

a) Công tác quản lý

Có đầy đủ các loại hồ sơ, kế hoạch phát triển nhà trường. Quản lý theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học và Pháp lệnh cán bộ công chức.

b) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Hiệu trưởng: Lê Hoàng Bích  – Trình độ CM Đại học, trung cấp lý luận chính trị có kinh nghiệm trong quản lý và chuyên môn

Phó hiệu trưởng:  Trần Trí Tâm  – Trình độ chuyên môn Đại học, trung cấp lý luận chính trị, có kinh nghiệm trong quản lý và chuyên môn.

c) Các tổ chức, đoàn thể và hội đồng trong nhà trường.

Tổ chức và hoạt động có hiệu quả các hội đồng, ban trong trường. Thực hiện tốt quy chế dân chủ. Nhà trường thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến giáo dục tiểu học.

 1. Đội ngũ giáo viên

a) Số lượng và trình độ đào tạo

Số lượng giáo viên: 29 giáo viên/22 lớp  tỉ lệ 1,32 GV/lớp.Trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên  tỉ lệ  100%.

+ Giáo viên dạy chuyên: Thể dục: 02, Âm nhạc: 01, Mỹ thuật: 01, Ngoại ngữ: 02;  Tin học: 0, Giáo viên làm tổng phụ trách Đội : 01;

b) Phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ

+ 100% Giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm với học sinh.

+ Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 11 giáo viên, tỉ lệ: 57,89%

+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 12 đ/c, tỉ lệ: 63,16%

+ 100% Giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

+ Không có giáo viên yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ.

c) Hoạt động chuyên môn

100% giáo viên tham  gia đầy đủ và có chất  lượng các hoạt động  chuyên môn, chuyên đề do tổ, trường và ngành tổ chức.

d) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

100% giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng trong  hè.

Từng giáo viên có kế hoạch và thực hiện tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên, nghiệp vụ

 1. Cơ sở vật chất – thiết bị dạy học

Có sân chơi, sân tập thể dục cho học sinh, có cây bóng mát. Nhưng diện tích sân chơi bãi tập còn thiếu so với yêu cầu.

Có đủ phòng học cho mỗi lớp, đảm bảo diện tích 2,5m2/1 học sinh.

Có thư viện chung cho học sinh đọc, có kho chứa sách và thiết bị dạy học.

Có đủ bàn ghế cho giáo viên và học sinh đúng quy cách, có bảng, và hệ thống chiếu sáng. Trang trí lớp học thân thiện.

Có nguồn nước sạch, có khu vệ sinh riêng cho giáo viên và học sinh đảm bảo thuận tiện, hợp vệ sinh. Có hệ thống thoát nước, có tường rào, hàng rào xung quanh trường; có cổng trường và biển trường đúng quy định, có nhà để xe cho giáo viên và học sinh. Cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp – an toàn.

 1. Công tác xã hội hóa giáo dục

– Huy động nhân dân đóng góp vật chất tinh thần và sức lực để hỗ trợ nhà trường trong việc:

–  Hỗ trợ kinh phí thuê giội rữa nhà vệ sinh

–  Huy động số lượng học sinh đi học đảm bảo 100%.

–  Phối hợp với nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục.

 1. Hoạt động và chất lượng giáo dục

Số lượng:

– Huy động 100% trẻ em trong độ tuổi đi học.

– Duy trì sĩ số đạt 100%.

– Tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày có 22 lớp (lớp 1 – 5) đạt 100%.

– 100% học sinh học hoàn thành chương trình lớp học, cấp học.

II. Kế hoạch thực hiện

 1. Công tác quản lý chỉ đạo

– Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, học kỳ, tháng và tuần phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường; có phương hướng phát triển từng thời kỳ, có biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch đúng tiến độ.

– Thực hiện công bằng, dân chủ, công khai trong quản lý.

– Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục khác.

– Lưu trữ đầy đủ, khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của nhà trường.

– Thực hiện công tác quản lý tài chính theo đúng quy định.

– Tích cực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cũng như năng lực chuyên môn.

– Phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua.

– Phấn đấu không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên nào bị kỷ luật.

 1. Đội ngũ giáo viên

Mỗi giáo viên đăng ký nội dung tự bồi dưỡng theo chuyên đề với nhà trường, tự xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho mình. Cuối mỗi học kỳ nhà trường khảo sát nghiệm thu kết quả.

Việc thực hiện các chuyên đề sẽ được luân phiên giữa các giáo viên để mỗi giáo viên đều có cơ hội được trải nghiệm và khẳng định mình. Làm tốt công tác trao đổi rút kinh nghiệm sau mỗi chuyên đề.

Thực hiện tốt các chuyên đề cụm trường theo kế hoạch của phòng GD&ĐT. Số chuyên đề sẽ mở: 05

Mọi giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học.

Bài soạn đảm bảo chất lượng thể hiện rõ phần mục tiêu, đồ dùng dạy học trong từng hoạt động;

Khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

Sử dụng triệt để các đồ dùng dạy học có sẵn.

Làm thêm các đồ dùng để tiết dạy thêm sinh động (ít nhất 1 đồ dùng/1GV). Tổ chức các hội thi cho mọi giáo viên tham gia như:

+ Thi GV dạy giỏi cấp trường, đạt 100% .

+ Thi làm đồ dùng dạy học, 100% giáo viên tham gia.

 1. Cơ sở vật chất – thiết bị trường học

Bảo quản và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có: Các phòng học, phòng chức năng, bàn ghế, tủ đựng hồ sơ, sách – thiết bị. Phấn đấu đạt Thư viện tiên tiến.

Xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện theo từng kỳ, từng tháng, tuần khoa học và hợp lý.

Tăng cường việc làm thêm và đề nghị phòng GD&ĐT cấp bổ sung đồ dùng, thiết bị dạy học để đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Huy động giáo viên và học sinh trồng cây cảnh xung quanh trường.
Trồng các thảm cỏ, xây bồn hoa và trồng thêm cây cảnh tạo khuôn viên đẹp.
Giữ vệ sinh môi trường luôn sạch sẽ, xử lý tốt rác thải, rãnh thoát nước luôn được khơi thông.

Huy động nhân dân hỗ trợ thêm kinh phí để làm thêm một số hạng mục công trình tu bổ cơ sở vật chất.

Ban giám hiệu thường xuyên tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính quyền địa phương trong việc xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan tạo môi trường giáo dục, phấn đấu đạt chuẩn xanh – sạch – đẹp – an toàn.

Kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức xã hội.

Thường xuyên tham mưu và tăng cường phối kết hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương làm tốt công tác xây dựng và tu sửa cơ sở vật chất; công tác huy động số lượng học sinh, nâng cao chất lượng…

Củng cố và bầu Ban  đại diện cha mẹ học sinh (bầu bổ sung) và đưa hoạt động của hội cha mẹ học sinh vào nề nếp, có hiệu quả theo đúng điều lệ.

 1. Hoạt động và chất lượng giáo dục

Tổ chức tốt “Ngày  toàn dân đưa trẻ đến trường”, huy động triệt để số học sinh trong độ tuổi ra lớp.

Duy trì bền vững PCGDTH-CMC và PCGDTHĐ ĐT.

Dạy đủ các môn học, dạy đúng chương trình, kế hoạch theo quy định và dạy phân loại đối tượng học sinh.

Tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày có hiệu quả.

Mỗi giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nắm chắc các kĩ thuật dạy học tích cực, tăng cường tổ chức các trò  chơi học tập để tạo hứng thú học tập cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

Các giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu và giáo dục hòa nhập.

Giáo dục học sinh theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Cần giáo dục học sinh chăm học, chăm làm, yêu lao động, yêu cái thiện, ghét cái ác. Kính trên, nhường dưới, tôn trọng, giúp đỡ người già, nhường nhịn em nhỏ. Có tinh thần tương thân, tương ái. Biết ơn các gia đình có công với cách mạng, các anh hùng lệt sĩ thông qua các nội dung bài học, qua những  tấm gương người tốt, việc tốt của nhà trường và ngoài xã hội.

Giáo dục cho các học sinh phòng chống các tệ nạn xã hội như: nghiện ma túy, cờ bạc, rượu chè, hút thuốc lá….Giáo dục an toàn  giao thông; giáo dục các em biết vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường xung quanh, trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước của trường.

Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa  giáo viên với  học sinh, giữa học sinh với học sinh. Xây dựng các nề nếp học tập cho học sinh như:

+ Đi học đều, đúng giờ, chuẩn bị tốt nội dung bài học.

+ Ngồi trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.
+ Xây dựng đôi bạn cùng  tiến.

+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập trước khi đi học.

+ Bảo quản đồ dùng và sách vở sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn  nắp.

+ Giờ nào làm việc nấy, theo thời khóa biểu và kế hoạch của thầycô giáo.

+ Biết tự xây dựng nội quy lớp học.

III. Các biện pháp thực hiện

 1. Tổ chức và quản lý

Triển khai đầy đủ các văn bản, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước kịp thời.
Xây dựng được nội quy, quy chế làm  việc của nhà trường.

Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho toàn thể CBGVCNV trong nhà trường.

Phối hợp với Công đoàn, tổ chức tốt Hội nghị CBCC đầu năm nhằm phát huy dân chủ, công khai hóa kế hoạch.

Quan tâm đến công tác phát triển Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên. Phối hợp với Công đoàn và Đội thiếu niên phát động sâu rộng và tổ chức thực hiện các cuộc vận động. Tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong cơ quan.

Phát động các phong trào thi đua và có sơ, tổng kết. Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Xây dựng kế hoạch cụ thể  và chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của chi bộ trong nhà trường. Phát huy vai trò của các đảng viên bằng  cách phân công các đảng viên phụ trách các khối lớp; các đảng viên có trách nhiệm đôn đốc và giúp đỡ quần chúng  hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nghiêm túc Quyết nghị của hội đồng trường.

Giao cơ sở vật chất: tài sản, sách, thiết bị cho giáo viên; lập sổ theo dõi mượn,  trả,  yêu cầu GV và học sinh bảo  quản  và sử dụng có hiệu quả. Nếu làm mất hoặc hư hỏng phải bồi thường.

Thực hiện nguyên tắc “ tập trung, dân chủ” trong quản lý.

Thực hiện chế độ: “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Vận động mọi CB, GV, NV sống gương mẫu, có trách nhiệm trong công việc, luôn  đặt lợi ích của  tập thể lên trên lợi ích cá nhân…

 1. Đội ngũ giáo viên

Sắp xếp đội ngũ giáo viên phù hợp với năng lực, sở trường để họ có cơ hội phát huy hết khả năng. Động viên kịp thời những cá nhân, tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ, hiệu quả trong công tác.

Thành lập mạng lưới kiểm tra, hội đồng tư vấn giáo dục gồm những giáo viên có chuyên môn, nghiệp vụ vững  vàng, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

Tăng cường kiểm tra đột xuất,  kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kiểm tra theo chuyên đề trọng tâm nhằm phát hiện những khó khăn vướng mắc, ngăn chặn những hành vi vi phạm, kịp thời uốn nắn, phòng ngừa.

Ban giám hiệu phối hợp với các tổ chuyên môn để kiểm tra, đánh giá.
Qua kiểm tra, đánh giá phát hiện ra những năng lực, sở trường, những hạn chế của mỗi giáo viên từ đó có những nội dung tư vấn, thúc đẩy cho phù hợp.
Kiểm tra chuyên đề,  kiểm tra toàn diện theo kế hoạch đã đề ra. Mỗi giáo viên được kiểm tra ít nhất 1 lần/năm (toàn diện hoặc chuyên đề).

Nêu cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng cho giáo viên.

Tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được và không ngừng nâng cao công tác quản lý chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên vừa hồng, vừa chuyên.

 1. Cơ sở vật chất – thiết bị trường học

Bố trí sử dụng hợp lý, hiệu quả các phòng học, phòng chức năng và phòng thư viện., phấn đấu đạt Thư viện tiên tiến. Nhà trường cần huy động nhân dân hỗ trợ kinh phí để mua sắm các biểu bảng, khẩu hiệu, cây cảnh để xây dựng cảnh quan, phấn đấu đạt chuẩn xanh – sạch – đẹp.

Ban xây dựng kế hoạch tu bổ, tôn tạo CSVC phù hợp với tình  hình thực tế để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đề nghị UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Tân Bình có kế hoạch mở thêm diện tích để có đủ sân chơi bãi tập để trường có đủ diện tích đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

 1. Công tác xã hội hóa giáo dục

Tổ chức tuyên truyền  sâu rộng tới mọi đoàn thể, chính quyền địa phương, hội cha  mẹ học sinh về tầm quan trọng của công tác giáo dục và công tác khuyến học trong giáo dục để toàn dân tham gia công tác xã hội hóa giáo dục và công tác khuyến học ở địa phương. Tích cực trong công tác tham mưu.

Nhà trường phối hợp với các bậc cha mẹ học sinh theo cơ chế phân công – hợp tác, cùng gia đình giáo dục con em và tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi công việc và  yêu cầu cha mẹ học sinh giúp nhà trường trong công tác huy động, duy trì sĩ số.

Hội phụ huynh các lớp phối hợp với giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác giáo dục học sinh, huy động học sinh đến trường và duy trì tỷ lệ chuyên cần; phối hợp với nhà trường hoàn thiện cơ sở vật chất; phối kết hợp giáo dục đạo đức và văn hóa cho học sinh.

Vận động mọi người tham gia vào công tác khuyến  học, khuyến tài.

Vận động “nhà nhà học tập, người người học  tập”.

 1. Hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học

Hàng năm huy động triệt để trẻ 6 tuổi vào lớp 1 để giữ vững và duy trì phổ cập GDTHĐ ĐT.

Thực hiện tốt việc điều tra, cập nhật, kiện toàn hồ sơ phổ cập.

Giao chỉ tiêu về số lượng cho các GVCN, từ đó các GV sẽ có trách nhiệm duy trì số lượng.

Nhà trường phát động phong trào thi đua dạy tốt –  học tốt để khuyến khích thầy và trò lập nhiều thành tích trong dạy – học.

Tập trung vào các tiêu chí chất lượng: Đầu năm cho giáo viên đăng ký cam kết chất lượng, có giám sát và giúp đỡ để giáo viên hoàn thành cam kết.
Tổ chức kiểm tra giám sát nắm bắt thông tin. Phân loại đối tượng học sinh để có những phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng cá nhân hoặc nhóm đối tượng học sinh.

Chất lượng giáo dục được kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Kiểm  tra đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Cuối mỗi tháng BGH trực tiếp kiểm tra chất lượng của từng lớp để đánh giá hiệu quả giảng dạy và bồi dưỡng, phụ đạo  của GV và HS, từ đó có những tư vấn thúc đẩy kịp thời.

Quan tâm  giúp đỡ  những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn bằng những việc làm cụ thể như: ủng hộ quần áo, sách vở, động  viên tinh thần…

Phối kết hợp giữa nhà trường, công đoàn và Đội thiếu  niên thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa với nội dung phong phú như: thi tìm hiểu về Khoa  học, Lịch sử, Địa lý, Toán, Tiếng Việt; thi tìm hiểu về Bác Hồ kính  yêu; thi tìm hiểu về lịch sử văn hóa cách mạng địa phương; thi đấu các môn thể thao, các môn năng khiếu nhằm củng cố, khắc sâu những kiến thức các em đã được học và nâng cao hiểu biết về tự nhiên và xã hội cho học sinh.

Phối kết hợp ba môi trường: Gia đình – nhà trường – xã hội. Phối kết hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm với tổng phụ trách Đội, gia đình và các đoàn thể xã hội để giáo dục học sinh. Duy trì thường xuyên nguồn thông tin 2 chiều để kịp thời nắm bắt tình hình và có biện pháp xử lý, điều chỉnh kịp thời.

IV. Tổ chức thực hiện

Nhà trường tiến hành củng cố Hội đồng tự đánh giá của trường, các thành viên của HĐTĐG phải thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo từng năm học.

Trên đây là kế hoạch phát triển Trường Tiểu học Bình Tiên 1 đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2020-2021. Để đạt được kết quả trên nhà trường rất cần sự quan tâm chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia của các cấp, các ngành. Đồng thời tập thể HĐSP phải nổ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà nhà trường đã đề ra.

HT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *