Ngày 23/7/2019. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Sở GDĐT, Phòng GDĐT, nhà trường đăng tải bài viết lên website của đơn vị.

Lời sau cùng, ông Đinh La Thăng nói mình nợ nhân dân quá nhiều

Học sinh tính nhẩm nhanh như máy

Thầy giáo trẻ xung phong ra Trường Sa gieo chữ

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthbinhtien1 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthbinhtien1 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay